Redaktor naczelny: dr hab. inż. Grzegorz Przydatek, prof. ANS

Sekretarz Redakcji: dr inż. Anna Mikulec

Redaktorzy tematyczni:

  • Ekoenergetyka: prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis (ANS w Nowym Sączu)
  • Informatyka: dr hab. Zenon Jabłoński, prof. ANS (ANS w Nowym Sączu)
  • Inżynieria mechaniczna: dr hab. inż. Pytel Stanisław, prof. ANS (ANS w Nowym Sączu)
  • Inżynieria produkcji i środowiska: prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek (ANS w Nowym Sączu)
  • Logistka, transport: prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski (ANS w Nowym Sączu)
  • Mechatronika: dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. ANS (ANS w Nowym Sączu)

Członkowie: dr Aldona Wota, dr Grzegorz Litawa

Redaktor językowy polski: dr Tamara Bolanowska-Bobrek

Redaktor językowy angielski: dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. ANS

Redaktor statystyczny: dr inż. Anna Kochanek