Czasopismo Journal of Engineering, Energy and Informatics (dalej JEEI) jest rocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym Sączu.

Czasopismo jest wydawane w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz elektronicznej.

Drukowane są artykuły dotyczące zagadnień inżynierii mechanicznej, inżynierii produkcji, przetwórstwa, logistyki oraz magazynowania i przechowywania, zarządzania produkcją oraz usługami, budowy i eksploatacji maszyn oraz linii produkcyjnych, przemysłu bioenergetycznego, informatyki dla inżynierii produkcji i usług, elektroniki i inżynierii informatycznej, mechatroniki oraz zagadnień związanych z inżynierią środowiska (w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych).