• Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik dr h.c. – PRZEWODNICZĄCY (PK Kraków)
 • Prof. dr hab. inż. Adam Barylski (PG w Gdańsku)
 • Prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz (ITiE w Radomiu)
 • Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj (ANS w Nowym Sączu)
 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda (SGGW w Warszawie)
 • Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek (UR w Krakowie)
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec (ANS Nowy Sącz)
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Sladek (PK w Krakowie)
 • Prof. dr hab. inż. Józef Giergiel (ANS w Nowym Sączu)
 • Prof. dr hab. inż. Leopold Berkowski (IOP w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski (PR w Rzeszowie)
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak (AJ z Paradyża)
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Lipiński (UW-M w Olsztynie)
 • Prof. Ing. Josef Jurko PhD (Technical University of Kosice)
 • Dr hab. inż. Andrzej Bogdał prof. UR (UR w Krakowie)
 • Dr hab. inż. Krzysztof Rokosz prof. PK (PK Koszalin)
 • Dr hab. inż. Piotr Kuryło prof. UZ (UZ w Zielonej Górze)
 • Dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke prof. PB (PB w Białymstoku)
 • Dr hab. inż. Tomasz Bergel prof. UR (UR w Krakowie)
 • Dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik prof. UR (UR w Krakowie)
 • Dr hab. Witold Przygoda (ANS w Nowym Sączu)
 • Doc. Ing. Štefan Václav, PhD. (Slovak University of Technology in Bratislava)
 • Assoc.prof.Phd.Eng. Narcis BARSAN (“Vasile Alecsandri” University of Bacau)