Nr 1/2022 (2) ISSN 2720-4162, e-ISSN 2720-5541

 

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Jerzy KOROSTIL, Olesya AFANASYEWA, Olga KOROSTIL
Analiza koncepcji dotyczących negatywnego wpływu czynnika ludzkiego na systemy zarządzania złożonymi obiektami technicznymi

Grzegorz PRZYDATEK, Wojciech RESZCZYŃSKI
Koncepcja zintegrowanego zagospodarowania odpadów komunalnych w wybranym regionie województwa małopolskiego

Anna KOCHANEK, Aleksandra BODZIONY
Analiza ilościowo-jakościowa zapotrzebowania wody dla sieci wodociągowej

Anna KOCHANEK, Karol PLATA
Projekt koncepcyjny systemu rozładunkowego dla medium T60

Adam RUSZAJ, Mariusz CYGNAR, Karolina FURYK-GRABOWSKA, Marcin GRABOWSKI
Szlifowanie elektroerozyjne i elektrochemiczne materiałów specjalnych

Jerzy KOROSTIL, Olesya AFANASYEWA, Olga KOROSTIL
Prognozowanie w systemach sterowania technicznymi obiektami